–     Grootste deel rendement door postcoderoos (belastingdienst)       De regeling verlaagd tarief energiebelasting zorgt ervoor dat leden van een coöperatie de door de coöperatie opgewekte energie kunnen verrekenen met de energiebelasting. Middels een afspraak met de belastingdienst (aanwijzing) kan de coöperatie de opgewekte energie toerekenen naar de leden naar rato van ieders inleg. De verrekening van de energiebelasting wordt gedaan  door het energie leveringsbedrijf van het betrokken lid op basis van opgave van de coöperatie. Dit is dan ook de reden dat er een overeenkomst is gesloten met Greenchoice

–      Hoe werkt de postcoderoos?

 Uitgangspunt van de regeling is dat de leden het met elkaar (in een coöperatie) en in hun eigen  buurt organiseren. De buurt wordt gedefinieerd door de postcoderoos.

De viercijferige postcode waar de productie van duurzame energie plaatsvindt en de viercijferige postcode gebieden die daaraan grenzen. De leden van de coöperatie die willen participeren moeten in deze postcoderoos wonen  of een kleinverbruik  netwerkaansluiting voor elektriciteit hebben.

–     Hoe kan ik mijn opgegeven aantal panelen wijzigen?

Wil je meer of minder panelen dan bij je inschrijving hebt opgegeven? Mail dan naar: info@graaf-stroom.nl. Dan kijken wij wat er mogelijk is en  werken wij onze administratie bij.

–     Kan ik BTW terugvragen?    

Er zit 0% btw op de certificaten voor zonne-energie , waardoor er geen BTW is terug te vragen.

–      Wat is het verschil tussen een zonnepaneel en certificaat?

De ene zonnepaneel kan vanwege zijn ligging een iets beter rendement opleveren dan de andere.  Om iedereen een gelijkaardig rendement te geven worden er certificaten uitgegeven. Een certificaat is gelijk aan het gemiddeld rendement van een paneel.  Het kan zijn dat een paneel meer rendement oplevert, dan kunnen we ervoor kiezen meer certificaten uit te geven dan het aantal panelen. In dit geval is het rendement van een zonnepaneel gelijk aan die van een certificaat.

–     Wie zitten er in het bestuur van de coöperatie?

Met plezier introduceren we het oprichtingsbestuur van de coöperatie:

@@@@@.  In de jaarlijkse vergadering ledenvergadering is het mogelijk om nieuwe bestuursleden te kiezen.

–    Wat gebeurt er na 15 jaar?

We hebben een gegarandeerde afspraak met de belastingdienst (middels een aanwijzing) om minimaal vijftien jaar lang de energiebelasting te verrekenen met de leden van de coöperatie. De energie die opgewekt wordt in dit project wordt naar rato van de inleg verdeeld onder de leden verrekend met de energierekening. Na zestien jaar hebben de eigenaren van de daken het eerste recht om de zonnepanelen tegen een passende vergoeding over te nemen. De 2 optie is dat de overeenkomst voor een bepaalde periode wordt verlengd. Volgens de huidige statuten van de coöperatie komt het rendement toe aan de leden. Uiteindelijk is het aan de leden van de coöperatie wat er na zestien jaar echt gaat gebeuren.

–    Betalen we huur aan de pandeigenaren?

Ja, we betalen een kleine vergoeding aan de eigenaren. De eigenaren stellen hun dak voor vijftien jaar beschikbaar middels een zogenaamde recht van opstal. Eigenaren kiezen veelal voor deze oplossing, omdat ze zonder investeringen daarnaast ook hun lokale- en maatschappelijke betrokkenheid kunnen tonen en een bijdrage kunnen leveren aan de CO2 reductie.

–      Wat als ik ga verhuizen?

Als je  verhuist buiten de postcoderoos, dan is het verstandig om de certificaten te verkopen je kunt dan immers geen energiebelasting meer verrekenen. Jaarlijks rekenen we de waarde uit van de zonnepanelen. Dit is dan het bedrag die de verkoper moet betalen. De nieuwe koper moet zich wel aanmelden bij de coöperatie zodat de coöperatie het ledenregister kan bijhouden en de energie kan toerekenen naar de leden.

Als je binnen de postcoderoos blijft, dan kun je gewoon meedoen, dan behoud je ook de fiscale vrijstelling.

–          Waarom Greenchoice? We hebben energie leveranciers die groene energie leveren en de postcoderoos faciliteren.  Greenchoice bood gunstige tarieven en goede bijdrage aan de coöperatie.

–         Kan ik zelf een energieleverancier uitkiezen?

Het is handig als je ook overstapt naar Greenchoice want dan kun je de energie afnemen die jezelf opwekt. Ook ontvangt de coöperatie een bijdrage van iedereen die energie afneemt van Greenchoice. Daarnaast faciliteert niet ieder energieleverancier de teruggave van de energiebelasting. Verstandig om dit te checken bij je eigen energieleverancier. In de bijlage een overzicht van energieleveranciers die meewerken aan deze regeling.

–          Wat is de terugverdientijd?

De terugverdientijd  is  ongeveer 7 jaar terwijl het project tenminste 15 jaar duurt.

–          Wat als er een paneel stuk gaat?            

Bij de selectie van de leverancier en de installatie hebben we gekozen voor uitgebreide product garantie zowel op de panelen, omvormers als                   bevestigingsmaterialen.

Daarnaast heeft de coöperatie een service en onderhoudscontract of reserveert voor onderhoud afgesloten voor de duur van het project met de installateur. Dus bij storing wordt dit binnen 24 uur verholpen.  Tevens  monitoren we ook op afstand als er hierbij onregelmatigheden zijn worden deze gemeld of opgelost.

Daarnaast gaat de coöperatie de installatie verzekeren voor onvoorziene zaken. Dit alles met als doel om de productie van duurzame energie over de periode van 15 jaar zoveel mogelijk te borgen.

Kun je ook panelen aanschaffen in combinatie met een duurzaamheidslening?
Volgens de gemeente kun je de duurzaamheidslening hiervoor gebruiken. Het aanvragen van deze lening kost aantal weken en kun je via de website gemeente Molenwaard aanvragen.